testformulier

Wie is de picknickdief?
Een fietser in een fietsstraat
Twee gekke monstertjes
Een meisje in het water
Het meisje van chiro Sus
De kindjes met de paraplu
De schaapsherder
De straatveger
De leeuw

Waar is de picknick verstopt?
In een speelkast
In een kapel
Achter een houten deur
In een doos met vergif
Op een eilandje in de vijver
Aan de tennisvelden
Aan het Prosper de Terwagne pad
In de witte toren

Welk hulpmiddel werd er gebruikt?
Een kapstok
Een reddingsboei
Een paar stevige touwen
Een hond
Een fiets
Een bankje
Een boomstronk
Een vuilnisbak

>